نشانی :کرج، مهرشهر – بلوار ارم – نبش خیابان ۲۱۹ – ساختمان آریا – طبقه ۴ – واحد ۵
تلفن :۰۲۶۳۳۴۱۳۳۳۴